Infratek bidrar till att det moderna samhället ska fungera så bra som möjligt. Vi bygger, driftar och underhåller kritisk infrastruktur. Det rör sig om eldistribution, järnvägssystem, elsäkerhet, gatubelysning, laddstationer för elbilar eller tunnelsäkerhet. Infratek erbjuder många olika tjänster inom projektledning, kvalitetskontroll, montagearbete och underhåll. Vi är leverantörsoberoende och samarbetar med alla aktörer i branschen. Vi är ett lag på 1400 anställda, fördelat på 40 avdelningar i Norden, och en samlad omsättning på ca 3 miljarder NOK. Infratek expanderar och får ständigt nya projekt och uppdrag i Norge, Sverige och Finland. På Infratek jobbar vi gärna tvärs över landsgränser och mellan olika avdelningar i varje land. Infratek använder Facebook at work som plattform för intern kommunikation. Läs mer på www.infratek.se.

Vill du göra din LIA praktik på Infratek?

På Infratek tar vi emot praktikplatser på flera orter runt om i Sverige, inom olika verksamhetsgrenar. Man kan göra sin praktik antingen med våra distributionselektriker, projektledare eller beredare beroende på vad man studerar. Vi ser främst att du studerar inom inriktningarna elkraft, belysning eller järnväg.

Hur många och under vilka perioder vi tar emot praktikanter varierar beroende på kontor, geografi och verksamhet.

Hur ansöker du om praktik på Infratek?

Skicka din ansökan till oss genom att skicka in ett CV och en kort beskrivning av vad du studerar, var i landet du vill göra praktik, vilken inriktning du studerar och under vilka veckor din praktik äger rum. 

Därefter kommer vi ta kontakt med dig när vi har en ledig praktikplats att erbjuda som passar din inriktning.

Vilka är vi på Infratek?

På Infratek är en kollega alltid nära och vi har kul tillsammans. Prestigelösheten och hjälpsamheten går som en röd tråd genom företaget och vi ställer upp för varandra och vill att det ska gå bra för alla. Medarbetarna har förtroende för den egna och kollegornas kompetens. Det är en förutsättning för den frihet och det ansvar som medarbetarna har och förväntas ta. Vi ser med stor ödmjukhet på jobbet som utförs och vet att det alltid finns mer att lära. Utmaningar och problem löser vi tillsammans. Det skapar bra team och glädje i arbetet. Oavsett roll arbetar vi med siktet inställt på leverans. Det finns en produktiv vilja i varje utförd uppgift, med nöjd kund och slutkund som det huvudsakliga målet. Ingen dag är den andra lik och variationen i arbetet gör att individen behöver och får utveckling för att möta framtiden.

Vi är hjälpsamma, yrkesskickliga och leveransfokuserade.

Referensnummer 2017/56
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Tilbake til ledige stillinger